Ekenäs båtklubb © 2011

 AKTUELLT

 

 

 

 

 

NYTT OM EKENÄSSEGLINGEN

 

Vid planeringsmötet 5/8 konstaterades att vi har brist på funktionärer och inte kan genomföra klubbmästerskapet

på sedvanligt sätt med rimlig tävlingsorganisation och säkerhet / följebåtar.

 

MEN VI KOMMER ATT SEGLA ÄNDÅ, på samma sätt som på onsdagskvällarna! Gemensam start, eventuellt klubbens arbetsbåt

till assistans men i övrigt ingen tävlingsorganisation och ingen prisutdelning.

 

Vi håller ett RORSMANSMÖTE vid klubbhuset kl. 1200 och kör en gemensam start kl. 1300.

 

Fika på eftermiddagen och gemensam grillning (tänds 1900) på kvällen i sedvanlig ordning!

 

140806

/MM

 

 

 

EKENÄSSEGLINGEN lördagen den 9 augusti kl. 13.00!

 

 

140803

/MM

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet är avklarat, styrelseledamöter omvalda vid behov och datum för olika verksamheter under året fastställda.

 

Båtbyggare Bertil Lund är numera hedersmedlem i föreningen! Detta mot bakgrund av allt han gjort för föreningen sedan starten men också för hans insatser för sjölivet!

 

En arbetsgrupp bildades för att förverkliga det påbörjade projektet med tillgång till el på klubbryggan.

 

 

140326

/MM

 

Länk till dagordningen:

 

 

 

 

 

 

EKENÄSSEGLINGEN 2013

 

Äger rum lördagen den 10 augusti. (Länk!)

 

(om ekenässeglingen 2012: länk)

 

 

 "GENERAL ZARUSKI"

 

Senaste beskedet (från 21/3) är att dom inte kan komma förrän månadsskiftet april - maj!

De återkommer med närmare besked!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÅTUPPTAGNING 2012

 

På EKENÄS VARV lördagen den 6 oktober med start kl. 09.00!

EKENÄSSEGLINGEN 2012 ägde rum den 11 augusti Mer information om seglingen här:

 

 

SUGTöMNINGSANLÄGGNINGEN

Är nu installerad ytterst på den nya pontonbryggan i båthamnen!

 

 

 

ÅRSMÖTE 2012

Klubbens årsmöte ägde rum tisdag 20 mars kl. 19.00. Några huvudpunkter:

 

- Vi fick några förändringar i styrelsen.

 

- Sjösättning på Ekenäs Varv blir den 5 maj.

 

- Ekenässeglingen bestämdes till lördagen den 11 augusti. Detaljer kommer under "verksamheter".

 

- Klubben står som värd till en enkel grillfest om/när General Zaruski kommer till Ekenäs.