Båthamnen

• Bojarna intagna för vintern vid klubbryggan!!

• Sugtömningsenhet

Är nu installerad längst ut på den nya flytbryggan i betong.

Ledigabåtplatser klubbryggan

Ännu i jan 2013 har ingen avsagt sig sin plats från förra sommaren. Men det kan ju komma!

Kontakta Mats vid intresse!

Båthamnen

I Ekenäs finns en allmän båthamn där platserna administreras av Kalmar Kommun.Mer information

finns på kommunens hemsida: Båtplatser - Kalmar

Lokal kontakt i klubben är Per-Åke Magnusson.

Båtplatser i Ekenäs

Båtklubben äger också en brygga längre in i viken avsedd

för klubbens medlemmar. Bryggan har varierande vattendjup

och en båtplats kostar per säsong 1200kr för större och 900kr

för mindre båtar.

Ansvarig för klubbens bryggsektion är Mats Meyerhöffer.

Ekenäs båtklubb © 2011