Ekenäs båtklubb © 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekenässeglingen 2014

Se nyheter under fliken aktuellt!

 

Seglingsföreskrifter

 

Kappseglingsbana

 

Väjningsregler (se länk)

 

 

EKENÄSSEGLINGEN - ÖPPET  KLUBBMÄSTERSKAP

 

Alla är välkomna, med eller utan båt!

 

Seglingen hålls första eller andra lördagen i augusti och är indelad i 2 klasser, lotsbåtar samt övriga båtar. Som "traditionssegling" genomförs den utan mätetal på båtarna!

 

Seglingen genomförs på en rundbana, se bilden till höger, som oftast seglas i två varv. Detta meddelas vid skepparmötet kl. 12.00 och start i huvudklassen sker kl. 13.00 med 5-minuters varningssignal. Seglingen kan till stora delar följas från hamnen.

 

I anslutning till seglingen anordnar båtklubben kaffeservering, lottförsäljning samt försäljning av klubbartiklar. Seglingarna brukar vara välbesökta med många åskådare resp tävlande båtar och stämningen är hög.

 

På kvällen anordnar klubben en trevlig seglarfest vid klubbhuset med grillning i form av knytkalas, och till denna förhoppningsvis livlig allsång. 

 

 

 

 

 

Före starten i Ekenässeglingen 2010
Starten 2012