Klubbryggan

Ekenäs båtklubb © 2011

• Bojarna intagna för vintern!

• Lediga båtplatser

Inga för tillfället (jan-13) men kontakta Mats vid intresse!

• Onsdagsseglingar

Vi har nu fler lotsbåtar i Ekenäsviken än på länge och onsdagsseglingarna (kl. 18:00)är ibland riktigt livliga! 

Understundom avslutas kvällen med en trevlig grillfest vid bryggan.

Klubbryggan

Denna brygga har byggts av och tillhört Lunds Båtbyggeri. Nu ägs den av Ekenäs Båtklubb som hyr ut båtplatser till medlemmar i föreningen.

- Båtägare förtöjer med eget material, på anvisad plats och på eget ansvar. Förtöj väl, också av hänsyn till närliggande båtar.

- Kontrollera förtöjningarna vid hårt väder.

- Håll snyggt på och i anslutning till bryggan. Lämna inte materiel liggande på bryggan. Soptunna finns vid klubbhuset.

Båtklubbens bryggansvarige är         MatsMeyerhöffer          Träffas på Ekenäsgatan          eller ombord

eller:

0480 49 19 38

0708 49 19 39