Kontakt

Ekenäs båtklubb © 2011

Postadress:

Namn  

Per-Åke Magnusson 

David Nilsson 

Mats Meyerhöffer 

Kurt Semark 

Sten-Erik Öhlund

Catharina Johansson

Iréne Årnell

Ingegärd Bergdahl 

Lennart Bergdahl 

Tfn - hem  

0480-33210

0480-32410 

0480-491938 

0480-33183 

0480-23255

0480-477222

0480-33210

0480-36113 

0480-36113 

Tfn - mobil

0705-257936

0739-958901

0708-491939

0733-982117

076-1691643

070-6085299

0766-145204

E-post   OBS! ersätt + med @

per-ake.magnusson+wspgroup.se

davinett+telia.com; david.nilsson+stenaline.com

matsewm+gmail.com

info+semarkhus.se

sten.erik.ohlund+live.com

catharinajohansson51+gmail.com

irene.arnell+wspgroup.se

ingegard.bergdahl+gmail.com

nennebergdahl+ebox.tninet.se

Ekenäs Båtklubb

c/o Kurt Semark

Skeppsvarvsgatan 7

388 96  LJUNGBYHOLM

Org.nr.:  832401-3153

Postgiro: 37 68 41-3

e-postadress:

Du som är medlem och inte har lämnat din e-postadress, maila din adress till info@ekenasbatklubb.se  så har vi lättare att nå dig med information.

Kontaktuppgifter, båtklubbens funktionärer