Styrelsen

Ekenäs Båtklubb

 Styrelsen

Ordförande

Vice Ordf.

Sekreterare 

Kassör

Ledamot 

Suppleant

Suppleant 

Revisorer

Per-Åke Magnusson 

David Nilson

Mats Meyerhöffer 

Kurt Semark 

Sten-Erik Öhlund

Catharina Johansson  

Iréne Årnell

Pär Svensson

Bo Olsson

Funktionsansvarig / sammankallande

Hamnansvarig 

Försäkringsombud 

Festkommittén

Damsektionen

Lokaluthyrning

Ungdomssektionen

Klubbryggan

Kurt Semark 

Per-Åke Magnusson 

Catharina Johansson  

Catharina Johansson  

Ingegärd Bergdahl

Mats Meyerhöffer

Mats Meyerhöffer

Styrelse och funktionärer

Ekenäs båtklubb © 2011